Az ország legnagyobb jegyesalbuma

 

A  ❤ Bestfotókönyv 📷🌺🌼, a menyasszonyok kedvenc fotóalbuma elhozta nektek Magyarország legnagyobb jegyesalbumát. Légy részese te is a közös élménynek!

 

Először is szeretettel gratulálunk és üdvözlünk a menyasszonyok varázslatos világában! Töltsd fel kedvenc fotódat a gyűrűdről vagy egy közös fotót vőlegényeddel, ünnepeljük együtt, hogy te is menyasszony lettél! 🎉🎈

 

Irány a képfeltöltés!

 

Szabályzat

 

A digitális esküvői fotóalbum - későbbiekben „fotóalbum” - célja és lényege  

 

A fotóalbum célja a www.eskuvookosan.hu weboldalon elérhető szolgáltatások és termékek népszerűsítése, a weboldal ismertségének bővítése, eladás növelése. A fotóalbumban azok a 18 év feletti természetes személyek vesznek részt, akik feltöltik esküvői fotójukat, kitöltik a regisztrációs űrlapot és egyben megfelelnek a jelen Szabályzatban foglalt feltételeknek.

 

A fotóalbumban való részvételt Szervező nem köti pénz fizetéséhez vagy vagyoni előny nyújtásához a fotóalbumban résztvevő (a továbbiakban: résztvevő) részéről, illetőleg a Szervezőtől vagy mástól való vásárláshoz vagy szolgáltatás igénybevételéhez sem.

 

Mindezek alapján a fotóalbum nem minősül a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá tartozó bejelentés-, vagy engedélyköteles játéknak.

 

A fotók feltöltési lehetőségének időtartama: 2018. 05. 10. napjától határozatlan ideig.

 

A  fotóalbum  szervezője:  Esküvő Okosan Kft.  (székhely:  1016  Budapest,  Mihály utca 16. A. ép. fsz. 1., Cg.:  01-09-292712), a továbbiakban: Szervező. Információ a fotóalbumról az alábbi elérhetőségeken kérhető: hello@eskuvookosan.hu.

 

A részvételhez a résztvevőnek 18 évet betöltött személynek kell lennie. A résztvevők kizárólag a saját adataikkal vehetnek részt. Amennyiben a résztvevő nem a saját adataival vesz részt, a fotóhasználat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező (Esküvő Okosan Kft.) mindennemű felelősségét kizárja.

 

Minden résztvevő csak egyszer (egy fotófeltöltés) vehet részt a fotóalbumban.

 

Adatkezelés

 

A résztvevők adatait a Szervező kezeli. Amennyiben a résztvevő kitölti a jelentkezési űrlapot és elfogadja a jelen Szabályzatot, kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Szervező az alábbiakban meghatározottak szerint kezelje.

 

Az adatkezelés jogalapja a résztvevők önkéntesen megadott hozzájárulása. A résztvevők a regisztráció során elfogadják a jelen Szabályzatot, és hozzájárulnak személyes adataik jelen Szabályzat szerinti kezeléséhez.  Jelen Szabályzat a résztvevők tájékoztatásának minősül.

 

A személyes adatok kezelése a Szervező székhelyén, vagy a Szervező által megbízott adatfeldolgozó helyiségében történik.  Az  adatkezeléssel  kapcsolatos  döntéseket  a  Szervező hozza meg. Az adatkezelés célja az érintett résztvevők azonosítása, valamint a velük való kapcsolattartás. Az adatok kezelésének célja ezen túlmenően résztvevők részére hírlevelek és reklámok küldése, az alábbiakban meghatározottak szerint.

 

A Szervező jogosult arra, hogy a résztvevő a Facebookon nyilvánosan megadott elérhetőségeit (e-mail címét, telefonszámát, egyéb, kapcsolattartásra használt azonosítóit) felhasználja arra a célra, hogy részére a Szervezővel, a Szervező tevékenységével összefüggő promóciós célú elektronikus levelet, a szolgáltatással összefüggő hírlevelet, vagy reklámot tartalmazó levelet küldjön, számára ilyen célú tájékoztatást juttasson el. A résztvevő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a tájékoztatásban, hírlevélben, illetve az egyéb értesítő levélben reklámot helyezzen el.  A regisztrációval a résztvevő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy számára a Szervező a közvetlen megkeresés módszerével reklámot küldjön, és ebből a célból megadott adatait felhasználja.  A hozzájárulás az e-mailben, telefonon, valamint az egyéb módon történő megkeresésre egyaránt vonatkozik. A kezelt adatokat a Szervező felhasználhatja közvélemény-kutatás, piackutatás céljára, kutatási minta összeállítására, a résztvevők ilyen célú megkeresésére.

 

A Szervező a résztvevők nevét, a nevezéskor megadott fotókat és szöveges anyagokat jogosult közzétenni az ajánlataiban, honlapján, Facebook és Instagram oldalán, weboldalán és egyéb promóciós anyagain. A közzétételhez a résztvevő a részvétellel és a nyeremény elfogadásával hozzájárul.

 

A Szervező a megadott adatokat törli, ha:

-  azok kezelése jogellenes, vagy jogszabály a törlést elrendeli;

-  az érintett résztvevő azt kéri;

-  az adat hiányos vagy téves, és ez a felhasználásukat lehetetlenné teszi;

-  az adatkezelés célja megszűnt;

-  azt hatóság vagy bíróság elrendeli.

 

Az érintett résztvevő kérheti személyes adatai törlését. Az érintett résztvevő erre irányuló kérése esetén az adatokat a Szervező rendszere öt munkanapon belül törli. A személyes adatok törlése során az adatok felismerhetetlenné tételére kerül sor, oly ódon, hogy az adat és az érintett közötti kapcsolat többé ne legyen helyreállítható.

 

A résztvevőnek jogában áll, hogy adatait helyesbítse, a tévesen szereplő, és általa nem helyesbíthető adatok helyesbítését a Szervezőtől kérje. Az érintett résztvevő joga, hogy egyes adatait, vagy teljes feliratkozását/regisztrációját törölje. Az érintett tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről. A tájékoztatást a Szervező elektronikus levélben is megadhatja. Az érintett résztvevő tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

 

A Szervező az adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett nyilvántartásba bejelentette. Az adatkezelés nyilvántartási számát annak kézhezvételét követően Szervező a jelen Szabályzatban közzéteszi.

 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

 

A Szervező jogosult kizárni annak a résztvevőnek a pályázatát, aki tisztességtelen eszközökkel vesz részt, így különösen kizárhatók azok a résztvevők, akik megsértik a jelen Szabályzat rendelkezéseit.

 

A Szervező a részvételi feltételei változtatásának jogát fenntartja.

 

A Szervező nem vállal felelősséget a résztvevőt ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a résztvevő nem a kellő körültekintéssel járt el.  A résztvevő köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely mások érdekeit sérti.  Ezen belül a résztvevő köteles tiszteletben tartani mások magánszféráját, személyhez fűződő jogait, a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat, különösen a szerzői jogi védelem alá eső irodalmi, tudományos és művészeti alkotások, találmányok, formatervezési minták, használati minták, védjegyek és forgalmi árujelzők védelmére vonatkozó szabályokat.  Valamennyi résztvevő köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Szervező érdekeit sérti.

 

Az Esküvő Okosan Kft. kizárja a felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a részvétel során, a fotóalbum esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. Nem vállal felelősséget továbbá azért sem, ha az Esküvő Okosan Kft. honlapja vagy Facebook oldala neki fel nem róható okból időszakosan nem érhető el.

 

Az Esküvő Okosan Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a feltételeket a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa. A tájékoztatást elegendő a felhívással azonos módon megtenni.

 

A résztvevők elfogadják, hogy a részvétel során a részvételi szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervezőnek okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak.

 

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre a magyar jogszabályok az irányadók.

 

Budapest, 2018.05.03.